Новини

90 років класифікації Пелла та Грегорі

Наука
У вересні 1933 року у виданні The Dental Digest вийшла публікація під назвою “Неправильний ріст третіх молярів. Класифікація та модифікована методика видалення”.
У цій статті за авторством хірургів-стоматологів Гленна Пелла і Тадеуса Грегорі було вперше викладено систему класифікації та хірургічну техніку, яку автори рекомендували для видалення зубів мудрості, які прорізуються з порушеннями. Класифікація Пелла і Грегорі забезпечила стандартизований метод опису положення та орієнтації прорізаних третіх молярів. За Пеллом та Грегорі всі патології прорізування третіх молярів класифікуються з точки зору глибини їх залягання в щелепі, орієнтації та величини їх наклону.
Класифікація Пелла та Грегорі у The Dental Digest
Класифікація Пелла та Грегорі з'явилася у вересневому номері The Dental Digest за 1933 рік
Незважаючи на те, що класифікація Пелла та Грегорі з’явилася 90 років тому, вона до сьогодні допомагає стоматологам і щелепно-лицевим хірургам оцінювати складність патологій зубів мудрості та планувати відповідне лікування.
Рентгенографічне дослідження класифікації Пелла та Грегорі
За Пеллом та Грегорі всі патології прорізування третіх молярів класифікуються з точки зору їх вертикального та горизонтального розташування в щелепі.
В чому полягає важливість класифікації Пелла та Грегорі?

Поява класифікації Пелла і Грегорі є відображенням прогресу хірургічної стоматології і появи нових методів атипового видалення зубів.

До запровадження класифікації Пелла і Грегорі бракувало стандартизованої термінології та критеріїв для опису зубів мудрості з проблемами прорізування. Хірургу-стоматологу було доволі важко визначити можливі ризики, складність і орієнтовний час видалення, що робило операцію доволі непередбачуваною. Класифікація створила систему понять для опису і документування положень і орієнтації ретенованих і дистопованих зубів, що лягли в основу сучасних уявлень про діагностику, визначення показань до вибору способу лікування, та оцінку можливих ризиків видалення третіх молярів.

Завдяки класифікації Пелла та Грегорі стоматологи і щелепно-лицеві хірурги можуть приймати обґрунтовані рішення щодо лікування ретинованих зубів мудрості із застосуванням мінімально-інвазивних і водночас передбачуваних підходів. Розподіляючи ретиновані зуби на класи на основі їх положення відносно сусідніх других молярів, лікарі можуть краще планувати свій підхід до лікування та визначати оптимальний баланс між видаленням кісткової тканини і фрагментацією зуба. Різні класи уражень за Пеллом і Грегорі передбачають і застосування різних хірургічних методик, інструментів, рівнів анестезії та післяопераційного догляду.

Система класифікації допомогає планувати хірургічні процедури з видалення зубів мудрості. Різні класи уражень за Пеллом і Грегорі передбачають і застосування різних хірургічних методик, інструментів, рівнів анестезії та післяопераційного догляду.

Систематизувавши оцінювання складності та потенційних ризиків, пов'язаних з ретинованими зубами мудрості, система класифікації Пелла та Грегорі зменшила ймовірність інтраопераційних ускладнень, таких як пошкодження нерва або інфекція. Так, положення зуба, що відповідає класу II або III зазвичай має вищий ризик ускладнень, тож потребує ретельного планування і залучення більш досвідчених спеціалістів.

Впровадження системи класифікації Пелла і Грегорі мало велике значення для стоматологічної освіти. Вона забезпечила структурований спосіб навчання студентів-стоматологів і лікарів-хірургів про різні типи ретенціїї і дистопії третіх молярів і про те, як їх лікувати.

Класифікація Пелла та Грегорі полегшила дослідження в галузі хірургічної стоматології та дозволила систематично збирати дані про випадки ретинованих зубів мудрості. Дослідники можуть використовувати цю класифікацію для вивчення тенденцій, результатів та ефективності різних підходів до лікування.

Таким чином, коли класифікація Пелла та Грегорі з’явилася вперше, вона структурувала оцінювання і лікування уражених зубів мудрості. Вона допомогла стоматологам приймати більш обґрунтовані рішення, покращити діагностику, ефективність лікування і відновлення після видалення третіх молярів, зменшити кількість ускладнень.
Техніка видалення третього нижнього моляра за Пеллом та Грегорі
Різні класи уражень за Пеллом і Грегорі передбачають і застосування різних хірургічних методик, інструментів, рівнів анестезії та післяопераційного догляду
Як буде розвиватися класифікація Пелла та Грегорі?

Як і будь-які інші досягнення в медицині, уявлення про ретенцію і дистопію зубів, в тому числі класифікаційні підходи. Інноваційні медичні технології та принципи доказової медицини вдихають нове життя в 90-річну концепцію.

Малоінвазивні хірургічні підходи дозволяють застосовувати принципи атипового видалення зубів на основі класифікації Пелла та Грегорі із менш травматичними наслідками для пацієнта.

Досягнення в технології візуалізації, такі як 3D конусно-променева комп'ютерна томографія (КПКТ), надають більш детальні та точні зображення уражених зубів мудрості. Нові технології дозволяють уточнити класифікацію з урахуванням тривимірних аспектів, таких як глибина, щічний нахил та мезіодистальна орієнтація прорізаних зубів.

Розвивається персоналізована медицина. Класифікація Пелла та Грегорі може еволюціонувати в напрямку врахування більшої кількості індивідуальних особливостей пацієнтів, такі як вік, загальний стан здоров'я та анатомічні відмінності.

Для аналізу великих масивів даних про ретиновані зуби мудрості може використовуватися штучний інтелект і алгоритми машинного навчання.

Збір “великих даних” за результатами довгострокових спостережень втручань в рамках класифікації Пелла та Грегорі дозволить проаналізувати ефективність різних підходів, методів, інструментарю лікування. Це допоможе уточнити стандарти і протоколи надання стоматологічної медичної допомоги на основі фактичних клінічних результатів.

Поєднання сучасних засобів збору даних, діагностики та візуалізації у поєднанні з традиційною класифікацію уражень зубів мудрості дозволяє лікарям робити більш повну оцінку потенційних ризиків, пов'язаних з кожною класифікаційною категорією, беручи до уваги не тільки анатомічні фактори, але й специфічні для пацієнта фактори, такі як звичка до куріння або інші чинники.
3D-визуалізація нижньої щелепи
Нові технології дозволяють уточнити класифікацію з урахуванням тривимірних аспектів, таких як глибина, щічний нахил та мезіодистальна орієнтація прорізаних зубів
Кваліфіковане видалення третіх молярів. День сьогоднішній

Застосування і подальший розвиток класифікації Пелла і Грегорі передбачає мультидисциплінарну співпрацю між стоматологами-практиками, науковцями, клінічними та освітніми установами, щоб забезпечити доказовість, клінічну значущість і визнання результатів нових напрацювань медичною спільнотою.

14 жовтня Кафедра щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій ІПо НМУ ім. О.О. Богомольця організовує дискусійний клуб до 90-річчя класифікації Пелла та Грегорі “Кваліфіковане видалення третіх молярів. Мудрі розмови про зуби мудрості”.

Захід буде проводитися у сучасному форматі мультидисциплінарної дискусії, в якій зможе взяти участь кожен учасник.

З програмою заходу та умовами участі можна ознайомитися за посиланням.

Обрати лікаря, щоб записатися на консультацію стосовно видалення третіх молярів, можна тут.