Сфера клінічних інтересів
Направлена кісткова регенерація

Дентальна імплантація

Захворювання скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС), мініінвазивна хірургія СНЩС

CAD/CAE технології в щелепно-лицевій хірургії

Ботулотоксинтерапія
Освіта
Роман Паливода
Найкращий результат дає поєднання методик і мультидисциплінарна перспектива
Спеціалізація з організації управління охороною здоров'я


Аспірантура на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця


Магістратура на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ імені О.О. Богомольця


Стоматологічний факультет НМУ імені О.О. Богомольця
2018
2017

Роман Паливода

доцент Кафедри,
кандидат медичних наук

2014
2012
Членство в профільних асоціаціях
Європейська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів (EACMFS)

Міжнародна команда імплантологів (ITI)

Асоціація стоматологів України (АСУ)

Публікації
Кандидатська дисертація «Лікування хворих на переломи виросткового відростка нижньої щелепи з урахуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба» (2018)

52 наукових публікації

4 патенти України на корисну модель
Нагороди, відзнаки, почесні звання
Подяка МОЗ України
2020