Новини

Стандарт лікування раку ротової порожнини

Стандарти
Рак ротової порожнини вимагає індивідуального та виваженого підходу у лікуванні. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД), розроблений робочою групою при Міністерстві охорони здоров'я, став важливим кроком у стандартизації лікування цього захворювання.

УКПМД розроблений на основі клінічної настанови «Рак ротової порожнини, ротоглотки, гортаноглотки, гортані та занедбаний рак голови та шиї», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Head and Neck Cancers, Version 3.2021.

Значний внесок у розробку протоколу зробив заступник голови робочої групи з клінічних питань Олег Кравець, асистент Кафедри, завідувач відділення пухлин голови та шиї державного некомерційного підприємства «Національний інститут раку».

В УКПМД зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги хворим на рак ротової порожнини. Основним завданням при розробці протоколу були забезпечення якості, ефективності та рівних можливостей доступу до медичної допомоги хворим на рак ротової порожнини, створення єдиних принципів щодо здійснення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів, а також обґрунтування кадрового забезпечення та ресурсного оснащення закладів охорони здоров'я.

УКПМД розроблений мультидисциплінарною робочою групою, до якої увійшли представники різних медичних спеціальностей: отоларингологи- онкологи, онкологи, отоларингологи, хірурги-онкологи, радіологи, лікарі з променевої терапії, лікарі-патологоанатоми, лікарі загальної практики-сімейної медицини.

Відповідно до ліцензійних вимог та стандартів акредитації у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) має бути внутрішній документ ЗОЗ, що визначає взаємодію структурних підрозділів ЗОЗ, медичного персоналу тощо.

Протокол доступний за посиланням.