Новини

Марина Столярчук захистила дисертацію

Наука Інновації Спільнота
21 червня аспірантка Кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця Марина Столярчук захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія». Її наукова робота присвячена діагностиці та комплексному лікуванню скелетних форм аномалій та деформацій верхньої щелепи з використанням цифрового протоколу.

Зубощелепні аномалії та деформації зустрічаються у 33-74% людей, що є значною медико-соціальною проблемою. Скелетні форми аномалій, пов’язані зі зміною розміру, форми та положення щелеп у різних площинах, викликають значні порушення естетики та функції обличчя, що зазвичай потребує хірургічного або комбінованого лікування. Із впровадженням цифрового протоколу ортогнатичної хірургії значно зростає роль адекватної та прецизійної прехірургічної ортодонтичної підготовки.

Засідання спеціалізованої вченої ради під головуванням професорки Тетяни Костюк пройшло за участю провідних вчених нашого університету: проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професора Олександра Канюри, заступниці декана стоматологічного факультету Альони Мельник та професорки Олени Остапенко. Рецензентами виступили також заступник декана стоматологічного факультету Валерій Філоненко та завідувач кафедри хірургічної стоматології Владислав Єфименко.

Результати, отримані Мариною Столярчук, дозволили удосконалити підходи до діагностики та ортодонтичної корекції трансверзального дефіциту верхньої щелепи у пацієнтів зі складними формами аномалій та деформацій лицевого черепу, а також оцінити потребу в розширенні верхньої щелепи на етапі прехірургічної підготовки.

Запропоновані підходи до діагностики та комплексного лікування скелетних форм аномалій прикусу виявилися ефективними та прогнозованими, що дозволяє покращити результати лікування і досягти кращої анатомічної та функціональної реабілітації пацієнтів, сприяючи покращенню якості їх життя. Впровадження нових методів комплексного лікування із застосуванням апаратів власної конструкції дозволило досягти бажаних результатів у 93,3% випадків.

Марина Столярчу проводила дисертаційне дослідження під керівництвом керівника Кафедри професора Андрія Копчака. Результати дослідження вже впроваджено у лікувальний процес кількох медичних центрів та навчальний процес Кафедри.

Щиро вітаємо Марину Столярчук та її наукового керівника з чудовим результатом!