Новини

Затверджено теми та дизайн досліджень аспірантів

Наука
17 листопада Вчена рада Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця затвердила теми та дизайн досліджень аспірантів Кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій.

Артем Артемчук виконуватиме роботу на тему: "Передімплантаційна підготовка альвеолярного паростка верхньої щелепи у пацієнтів з кістковими дефектами дна верхньощелепного синусу". Реабілітація пацієнтів з дефіцитом кісткової тканини в бокових відділах верхньої щелепи, особливо у випадках раніше перенесених оперативних втручань, залишається актуальною проблемою.

Маргарита Воллер працюватиме над темою "Оптимізація методів комп'ютерного моделювання та виготовлення пацієнт-специфічних конструкцій в комплексному лікуванні дефектів нижньої щелепи". Робота присвячена дослідженню різних протоколів комп’ютерного дизайну пацієнтспецифічних імплантатів та тактики лікування в залежності від наявної клінічної проблеми.

Дисертація Бекіра Османова буде називатися  "Хірургічне лікування дефектів нижньої щелепи та прилеглих м’яких тканин із використанням вільної пересадки кістки та васкуляризованих м’якотканинних клаптів". Ця методика особливо актуальна під час війни, використовується при лікуванні пацієнтів з вогнепальними пораненнями.

Аліна Слободянюк буде досліджувати тему "Застосування методів комп’ютерного моделювання та CAD/CAM технологій в діагностиці та хірургічному лікуванні ендокринної орбітопатії". У своїй дисертації Аліна вивчатиме можливості комп’ютерного моделювання різних видів декомпресії орбіти, яке дозволяє мінімізувати ускладнення після втручання.