Новини

Новий набір на спеціалізації

Курси

1 січня на Кафедрі щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця розпочалися цикли спеціалізацій "Щелепно-лицева хірургія" та “Хірургічна стоматологія”.


Тривалість циклів - 9 та 6 місяців відповідно.


На хірургічну стоматологію записалися 6 осіб, щелепно-лицеву хірургію - 42. Серед слухачів як лікарі, що одразу після інтернатури вступили на курс спеціалізації, так і досвідчені практикуючі лікарі з багатьох регіонів України.


Розробники навчальних програм - співробітники Кафедри д.м.н. проф. А. Копчак, доценти Кафедри к.м.н. Ю. Чепурний і к.м.н. Р. Паливода, асистенти Кафедри PhD Т. Павличук, PhD Д. Черногорський, Є. Шуминський.


Програми циклів включають семінарські заняття та лекції, тренінги з відпрацюванням практичних навичок, вивчення клінічних кейсів, практику з оперативних втручань в амбулаторних кабінетах хірургічної стоматології та в стаціонарних операційних.


Спеціалізанти будуть проходити навчання на клінічних базах Київської обласної клінічної лікарні, Київської міської клінічної лікарні №1, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Національного інституту раку.