Практика

Преламінація дефектів щелепно-лицевої ділянки

Здобутки Методики Операції
Заміщення великих дефектів тканин щелепно-лицевої ділянки є серйозим викликом для щелепно-лицевих і пластичних хірургів. Особливо, коли йдеться не лише про функціональну, а й про естетичну реабілітацію пацієнтів.

Найскладнішими для хірургічного лікування є відновлення втрачених комплексів тканин з пошкодженням двох і більше видів тканин. Зазвичай, такі дефекти виникають внаслідок пухлинних процесів, травматичних пошкоджень, вроджених вад розвитку, інших патологічних процесів ділянки обличчя, а також - опромінення чи хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань.


Застосування стандартних хірургічних методів (шкірна пластика, переміщення філатовського стебла, пластика місцевими тканинами) обмежене через відсутність необхідних за складом та якістю тканин донорських ділянок. Окрім цього, стандартні методи не забезпечують задовільних естетичних і функціональних результатів.

Найефективнішою, а інколи і єдиною методикою, яка забезпечує заміщення таких дефектів, є преламінація. Це двохетапний метод, який дозволяє створювати необхідні за складом і за конфігурацією васкуляризовані комплекси тканин. На першому етапі в донорській ділянці розміщують необхідний аутотрансплантат (шкірний трансплантат, кісткову, хрящову тканину та ін.). Після того як трансплантат «приживеться» в донорській ділянці (5-7 тижнів), проводять другий етап, на якому преламінований клапоть пересаджують чи переміщують в зону дефекту.

На базі Київської обласної клінічної лікарні команда щелепно-лицевих хірургів (д.мед.н., проф. Копчак А.В., д.мед.н, доц. Чепурний Ю.В.) спільно з командою реконструктивних хірургів Національного Інституту хірургії та трансплантології (д.мед.н., проф. Галич С.П., к.мед.н. Дабіжа О.Ю.) успішно провели перший етап преламінації у пацієнта з післяпроменевим субтотальним дефектом нижньої щелепи. Зокрема, на основі комп'ютерної томографії пацієнта було зроблено передопераційне віртуальне моделювання нижньої щелепи, взято аутотранспрантат гребеня клубової кістки. Аутотрансплантові надано форму у відповідності до шаблону дефекту, який був імплантований в тканини клаптя трапецієподібного м'яза спини.