Практика

Видалення пухлини з навкологлоткового простору

Операції
Мультидисциплінарна команда у складі щелепно-лицевих хірургів професора Андрія Копчака, Тетяни Павличук, Ігоря Мединського, нейрохірургів Ореста Паламаря і Вадима Каштанова видалили пухлину з навкологлоткового простору що проростало до основи черепа
Це технічно складне оперативне втручання, адже є ризик пошкодження магістральних судин і стовбурів нервів.
Схематичне зображення трансмандибулярного доступу
Під час оперативного втручання, яке здійснювала мультидисциплінарна команда лікарів, астосовувався трансмандибулярний доступ.
Якісна візуалізація новоутворення критично важлива. Під час операції застосовувався інтраопераційний нейромоніторинг.
Пухлина у навкологлотковому просторі, що проростає до основи черепа
Під час операції з навкологлоткового простору було видалено пухлину, що проростала до основи черепа
Операція проводилася у Відділенні ендоскопічної та краніофаціальної нейрохірургії Інституту нейрохірургії НАМН України ім. А.П. Ромоданова.
Щелпно-лицевий хірург проф. Андрій Копчак і нейрохірург Орест Паламар
Кафедра щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій ІПО НМУ ім. О.О. Богомольця розвиває мультидисциплінарну кооперацію з нейрохірургами