Новини

Юрій Чепурний - професор

Рішенням Вченої ради НМУ ім. О.О. Богомольця д. мед. н. Юрію Чепурному присвоєне вчене звання професора Кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій. Атестат професора видано на підставі рішення атестаційної комісії від 23 грудня 2022 року.