Новини

Цифрові методи в хірургічній стоматології

Курси
В щелепно-лицевій хірургії та хірургічній стоматології цифрові технології відіграють особливу роль.

Здатність до ефективного аналізу цифрових діагностичних методів та володіння спеціалізованим програмним забезпеченням для віртуальної симуляції та планування хірургічних втручань - критична компетенція для майбутніх фахівців.

На нашій кафедрі цьому напрямку надається величезне значення. Слухачі курсів спеціалізації розвивають відповідні навички через практично-орієнтовані майстер-клалси та тренінги.

Нещодавно таке заняття для слухачів циклу спеціалізації з хірургічної стоматології провів асистент Кафедри Денис Черногорський, завідувач Відділення щелепно-лицевої хірургії КНП «Київська міська клінічна лікарня №1». Він ознаймив спеціалізантів з новітніми цифровими протоколами лікування та реабілітації

Хірургічна стоматологія невпинно розвивається, і володіння цими ключовими навичками відкриває перед щелепно-лицевими хірургами та хірургами-стоматологами нові горизонти можливостей для підвищення якості догляду за пацієнтами та ефективності лікувальних процедур.